kwi 23 2019

INFORMACJA OD DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo.

Informuję, że od 24.04.2029r. (środa) w Szkole Podstawowej w Grabanowie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z planem lekcji.

Autobusy szkolne będą kursować według rozkładu dowożenia.

Szkoła zapewnia także od jutra obiady.

O wszelkich zmianach będę informować Państwa na bieżąco.

 Dyrektor szkoły

Beata Zydlewska

kwi 17 2019

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Ciepłych i spokojnych,

Świąt Wielkanocnych,

pełnych nadziei

i wiary

oraz radosnych spotkań

w gronie najbliższych osób

życzą

Dyrekcja,

Grono Pedagogiczne 

i Pracownicy

Szkoły Podstawowej w Grabanowie.

kwi 11 2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

12 kwietnia 2019 r. – INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo! Drodzy ósmoklasiści!

Informuję, że mimo strajku egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej w Grabanowie  odbędzie się zgodnie z procedurą.

Poniedziałek 15 kwietnia godz. 9.00 – język polski – 120 minut (z przedłużonym czasem 180 minut)

Wtorek 16 kwietnia godz. 9.00 – matematyka – 100 minut (z przedłużonym czasem 150 minut)

Środa 17 kwietnia godz. 9.00 – język angielski, j. rosyjski – 90 minut (z przedłużonym czasem 135 minut)

Uczniowie przychodzą w tych dniach  do szkoły  na godzinę 8.30.

Przypominam :

  • Uczeń przynosi ze sobą legitymację szkolną lub inny dokument tożsamości.
  • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych / ścieralnych.
  • Nie należy przynosić do sali egzaminacyjnej piórników, toreb, plecaków.
  • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki, jeżeli trzeba je będzie wykonać – zdający wykonują długopisem.
  • Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w tej sali.
  • Można przynieść telefon i przed egzaminem zdeponować go u dyrektora szkoły.
  • Można przynieść na egzamin butelkę z wodą.

Uczniowie!

Będę przez cały czas czuwać nad spokojnym i bezpiecznym przebiegiem egzaminów. Wszyscy nauczyciele Was wspierają. Wiem, że jak zawsze dobrze sobie poradzicie.

Życzę dużo spokoju i powodzenia!

 Dyrektor szkoły:

Beata Zydlewska

kwi 05 2019

INFORMACJA DO RODZICÓW

Szanowni Państwo

 

W dniu 28.03.2019 r. otrzymałam od Oddziału ZNP pismo informujące mnie, że w referendum przeprowadzonym przez ZNP wśród pracowników szkoły opowiedzieli się oni za przeprowadzeniem akcji strajkowej od dnia 08 kwietnia (poniedziałek) 2019 r.

Zgodnie z uchwałą ZNP akcja strajkowa ma trwać od 08 kwietnia do odwołania.

Wobec powyższego informuję Państwa, że w dniu 08 kwietnia 2019 r. (i w następnych dniach) kursy autobusów przywożących i odwożących dzieci odbędą się bez zmian. Szkoła zapewni uczniom przybyłym do niej opiekę na czas pobytu ucznia w szkole, a jeśli będzie to możliwe odbędą się również zajęcia dydaktyczne.

O wszelkich zmianach będę informowała Państwa za pośrednictwem strony internetowej i komunikatora w dzienniku elektronicznym.

 

Dyrektor Szkoły

Beata Zydlewska

kwi 04 2019

PRZERWA ŚWIĄTECZNA

OGŁOSZENIE

W związku z przeprowadzanym egzaminem ósmoklasisty

w dniach 15,16 i 17 kwietnia 2019r. szkoła nie prowadzi

zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.

12 kwietnia (piątek) jest ostatnim dniem zajęć

przed wiosenną przerwą świąteczną.

(18 IV 2019 do 23 IV 2019)

Uczniowie wracają do szkoły po wiosennej przerwie świątecznej

tj. 24 kwietnia (środa).

kwi 02 2019

INFORMACJA DLA RODZICÓW

INFORMACJA

dla rodziców dzieci uczęszczających do szkół i przedszkoli,

w których odbędzie się strajk 

Przypominamy, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

Należy pamiętać, że pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia (przyczyną nieobecności może być ogłoszenie strajku w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko pracownika).

O nieobecności z takiej przyczyny i przewidywanej długości tej nieobecności, pracownik jest obowiązany zawiadomić pracodawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Jeżeli obowiązujący u danego pracodawcy regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy nie określa sposobu zawiadomienia pracodawcy o przyczynie nieobecności pracownika w pracy, zawiadomienia tego pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym

za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego. Niedotrzymanie terminu może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika obowiązku określonego w tym przepisie, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innym zdarzeniem losowym.

Okres usprawiedliwionej nieobecności rodzica w pracy z powodu zamknięcia przedszkola lub szkoły, jest okresem, za który pracownik otrzymuje zasiłek opiekuńczy. Wynika to z treści art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1368 ze zm.).

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, zasiłek opiekuńczy przysługuje przez okres zwolnienia od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki, w tym przypadku nie dłużej jednak niż przez okres 60 dni w roku kalendarzowym.

Miesięczny zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku (art. 35 ust. 1 ustawy).

Powyższe uprawnienie przysługuje rodzicom, współmałżonkowi albo współmałżonce rodzica oraz osobom, które przysposobiły dziecko lub przyjęły na wychowanie i utrzymanie. Uprawnienie do zasiłku nie przysługuje jednak, gdy inni członkowie rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym, mogą zapewnić dziecku opiekę.

Plakat_A3_kolor_zrozumcie nas

mar 28 2019

MAM TALENT 2019

IMG_4421 IMG_4426

Wiosenny Konkurs Młodych Talentów

Już po raz drugi 21 marca stał się okazją do promocji talentów w naszej szkole. Mam talent to inicjatywa pomysłowych uczniów, którzy wspólnie z opiekunem SU przygotowywali się do tego dnia już od miesiąca.

Uczestnicy wykazali się profesjonalnym przygotowaniem i wszyscy zaprezentowali się doskonale. Tego dnia mogliśmy podziwiać nie tylko talenty wokalne ale również taneczne, młodzież wystawiała kabarety jak również grała na instrumentach muzycznych. Młodych artystów oceniało profesjonalne Jury w składzie pani dyrektor Beata Zydlewska pani Katarzyna Kozłowska oraz uczeń klasy VIII finalista programu the Voice Kids Bartek Peszuk. Wszyscy uczestnicy w nagrodę zostali obdarowani pamiątkowymi torbami z napisem Mam Talent 2019.  Pierwsze miejsce przypadło dla duetu z klasy VII Jakubowi Nikoniukowi oraz Wiktorowi Rutkowskiemu, którzy sparodiowali kabaret Ani Mru Mru pt. „Tofik”, II miejsce wyśpiewała sobie Aleksandra Wołowik kl.V króra zaśpiewała piosenkę „Shallow” i III miejsce wytańczyła Veronica Ajziuk z klasy II która zaprezentowała się w tańcu nowoczesnym. Ponadto wyróżnieni zostali  Aniela Bujnik z kl. V, Victoria Ajziuk kl. VI, Jan Peszuk  z kl. V.

Tego dnia uczniowie z klasy VI przygotowali  też świeże i zdrowe soki w ramach działania systemowego „Dbam o Zdrowie”.

 

Czytaj wpis

mar 28 2019

FINAŁ MISTRZOSTW GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ

FINAŁ MISTRZOSTW GMINY W HALOWEJ PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW ROCZNIK 2008 I MŁODSZYCH. SWORY 26.03.2019 ROK.

26 marca 2019 roku w hali Szkoły Podstawowej w Sworach odbył się Finał Mistrzostw Gminy Biała Podlaska w Halowej Piłce Nożnej Chłopców z rocznika 2008 i młodszych. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Grabanowie w składzie: Korczak Alan, Korszeń Franciszek, Chalimoniuk Bartosz, Kasprzuk Paweł, Romaniuk Maciej, Bylina Dominik, Sacewicz Michał, Romaniuk Kacper, Korczak Jakub i Kuszneruk Michał, po zaciętych pojedynkach, zajęli drugie miejsce spośród dziewięciu szkół. Ulegli tylko gospodarzom, uczniom Szkoły Podstawowej w Sworach, zdobywając Wicemistrzostwo Gminy.

Dzięki hojności sponsora, FIRMIE BLACHOTRAPEZ, młodzi piłkarze mogli rozegrać turniej w nowych, bardzo ładnych strojach firmy adidas. Oto kilka fotografii:

20190326_10004820190326_105805img,gcsi,5D294FA3402E399E1E9C4AC89C00A5D6ED3EB799,mpid,8,maxwidth,753,maxheight,71620190326_095908 20190326_100042 20190326_111603

mar 18 2019

DZIEŃ OTWARTY

Zapraszamy wszystkich rodziców

na indywidualne konsultacje z nauczycielami

26 marca 2019 r

godz. 16.00 – 18.00.

mar 14 2019

DZIEŃ OTWARTY

We wtorek 12 marca w Szkole Podstawowej w Grabanowie odbył się po raz kolejny Dzień Otwarty dla Rodziców i Dzieci, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie Ii Oddziale 0.To wydarzenia na stałe wpisuje się w życie naszej szkoły.  Spotkanie rozpoczęła pani dyrektor Beata Zydlewską,  która serdecznie powitała przybyłych gości. Następnie przedstawiła ofertę  edukacyjną szkoły i odpowiedziała na nurtujące rodziców pytania. W kolejnym punkcie programu przedszkolaki obejrzały  przedstawienie pod tytułem „Zamieszanie w krainie bajek” w wykonaniu uczniów klasy II i III. W tym dniu pokazaliśmy naszą szkołę przygotowaną do ośmioletniej przygody dziecka po krainie wiedzy i dobrego wychowania. Przedszkolaki oraz ich rodzice mogli obejrzeć szkołę i zajrzeć do niemal każdego zakamarka naszej placówki.W trakcie spotkania rodzice mogli porozmawiać z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej. Tego dnia przedszkolaki brały też udział w zajęciach plastycznych i ruchowych. W trakcie zajęć mogły skorzystać ze słodkiego poczęstunku. Pobyt gości  dostarczył wszystkim wielu miłych emocji. Mamy nadzieję, że spotkamy się wszyscy uśmiechnięci i pełni zapału we wrześniu 2019 r.

DSCN6534 DSCN6535 Czytaj wpis

Starsze posty «