Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca SU – Natasza Onoszko kl. VII

Zastępca przewodniczącej SU –

Skarbnik SU –

Sekretarz SU –

Opiekun SU – p. Joanna Biegajło

Poczet sztandarowy szkoły tworzą:

Jakub Kazanecki kl. VIII Izabela Sałata kl. VIII i Julia Dąbrowska kl. VIII

Skip to content