Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Przewodnicząca SU – Gabiela Romaniuk kl.VII

Zastępca przewodniczącej SU – Oliwia Korszeń kl.VI

Skarbnik SU –

Sekretarz SU – Lena Romanowicz kl.V
Opiekun SU – p. Joanna Biegajło

Poczet sztandarowy szkoły tworzą:

Bartosz Sacewicz kl.VIII

Amelia Trochonowicz kl.VIII

Natalia Garbatowska kl.VIII