Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Przewodnicząca SU – Natasza Onoszko kl. VI

Zastępca przewodniczącej SU – Iza Sałata kl. VII

Skarbnik SU – Aurelia Szczygieł kl. VI

Sekretarz SU – Nikodem Bańkowski kl.VII

Opiekun SU – p. Joanna Biegajło

Poczet sztandarowy szkoły tworzą:

Kacper Pieńkowski kl. VIII, Victoria Ajziuk kl. VIII

i Oliwia Korszeń kl. VIII