Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018
Przewodnicząca SU – Oliwia Korszeń kl.V

Zastępca przewodniczącej SU – Magda Danilewicz kl. VII

Skarbnik SU – Martyna Ostapiuk kl.VI
Opiekun SU – P. Joanna Biegajło

Poczet sztandarowy szkoły tworzą:

Bartosz Sacewicz kl.VII

Amelia Trochonowicz kl.VII

Natalia Garbatowska kl.VII