Samorząd uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca SU – Gabiela Romaniuk kl.VIII

Zastępca przewodniczącej SU – Oliwia Korszeń kl.VII

Skarbnik SU –

Sekretarz SU – Lena Romanowicz kl.VI

Opiekun SU – p. Joanna Biegajło

Poczet sztandarowy szkoły tworzą: