czerwiec 2015 archive

Wycieczka do Warszawy 11.VI.2015

 

Roztrzygnięcie międzyszkolnego konkursu na plakat patriotyczny

Rozstrzygnięcie konkursu patriotycznego

Spotkanie z ornitologiem

Dnia 10.06.2015r. odbyło się spotkanie z ornitologiem Panem Jarosławem Mydlakiem, animatorem przyrodniczym Towarzystwa Przyrodniczego ,,Bocian”. Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w bardzo interesujących zajęciach lekcyjnych z użyciem pakietu edukacyjnego wydanego w ramach projektu ,,Pola tętniące życiem- kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”.      

Festyn Rodzinny

Skip to content