Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych można uzyskać na stronie Kuratorium Oświaty w Lublinie

https://www.kuratorium.lublin.pl/

Terminy postępowania rekrutacyjnego i składania dokumentów

Skip to content