Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Informacje o rekrutacji do szkół ponadpodstawowych można uzyskać na stronie Kuratorium Owiaty w Lublinie

https://www.kuratorium.lublin.pl/?m=55&ms=119

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych odbywa poprzez stronę internetową

https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/schedule.html