Wykaz stron i aplikacji

WYKAZ STRON I APLIKACJI UŻYWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI

Szkoły Podstawowej w Grabanowie

W NAUCZANIU ZDALNYM

Zdalne nauczanie może być realizowane także z użyciem:

  • materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN (www.epodreczniki.pl),
  • materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego MEN, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,
  • materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii (§ 2 pkt 1 rozporządzenia MEN),
  • innych źródeł i materiałów zaproponowanych przez nauczycieli:

Edukacja wczesnoszkolna

www.gov.pl/zdalnelekcje,

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

www..gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

www.szaloneliczby.pl

www.mojedziecikreatywnie.pl

www.szkolneinspiracje.pl

www.matzoo.pl

https://lektury.gov.pl

https://scholaris.pl

https://www.math.edu.pl/testy-dla-najmlodszych

https://www.youtube.com/channel/UCxtRtOKoUOkmAZke5-8WBdw

https://www.chess.com/pl

https://learningapps.org/index.php?overview&s&category=0&tool

www.kopernik.org.pl

Klasy IV – VIII

https://www.nowaera.pl

https://www.vascak.cz/physicsanimations.php?l=pl

www.gov.pl/zdalnelekcje,

https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

www.chess.com

www.Zondle

https://www.quizowa.pl/

www.learningapps

https://pl.pinterest.com/

www..gov.pl/web/edukacja/pasma-edukacyjne

www.szaloneliczby.pl

https://www.eduelo.pl/
testportal.pl
https://www.testportal.pl/
Quizlet.com
https://zoom.us/
http://scholaris.pl/
www.liveworksheets.com/
www.wardwall.com
Skip to content