Historia szkoły

Z kart historii Szkoły Podstawowej w Grabanowie

1963- 1965  Budowa szkoły przez mieszkańców Grabanowa.

01 IX 1990  Reaktywowanie szkoły z oddziałami I-III. Dyrektorem szkoły zostaje Pani Anna Ciesielczuk.

24 IX 1994  Odsłonięcie tablicy poświęconej 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK Okręgu Poleskiego na budynku szkoły

01 IX 1995   Jesteśmy już szkołą z 6 oddziałami.

07 X 1995   Nadanie szkole imienia 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK.

01 IX 1998  Dyrektorem szkoły zostaje Pani Agnieszka Rogacin.

01 VII 2002  Objecie kierowniczego stanowiska przez Panią Dorotę Woźny.
06 XI 2008  Rozbudowa szkoły

03 VII 2012 Dyrektorem szkoły zostaje Pani Beata Zydlewska.

2012-2014 Pozyskanie przez Wójta Gminy Biała Podlaska terenów wokół szkoły – utworzenie boiska sportowego i placu zabaw.

VII 2015  Rewitalizacja asfaltowego boiska do siatkówki i koszykówki.

 

Skip to content