Cześć ich pamięci

Odeszli na wieczną wartę

S.P Ppor. Leon Kotowski (1924-2011) ps. „Ryś”
Działał na terenie brzeskim w sekcji wywiadu 82 pp. pod dowództwem Józefa Cieślakowskiego ps. „Bystry”. Po aresztowaniu i rozstrzelaniu dowódcy „Bystrego” został włączony do grupy Kedywu twierdza w plutonie „Grzechotka” Szarych Szeregów, którą  dowodził kpt. Kazimierz Zerynger PS. Wiktor. Po aresztowaniu i rozstrzelaniu kpt. Zeryngera, działał dalej w oddziale partyzanckim na terenie Brześcia i okolic roznosząc zaszyfrowane rozkazy do dowódców oddziałów. Następne losy rzuciły go Lubelszczyznę. Brał czynny udział w pracach Koła 30 DPAK pełniąc funkcje sekretarza. Brał udział w wielu spotkaniach w Białej Podlaskiej, Warszawie oraz w Szkole Podstawowej w Grabanowie. Za działalność konspiracyjną i partyzancką został odznaczony Krzyżem Partyzanckim AK oraz innymi odznaczeniami.

 

 

S.P. Por.Romuald Zerynger (1929-2010)ps. „Urwis“
Podczas okupacji był dowódcą zastępu harcerskiego o kryptonimie „Grzechotka“ w Brześciu n/Bugiem. W roku 1944 podczas koncentracji 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK wstąpił do Oddziału Partyzanckiego „Watra IV”. Był prezesem Koła Okręgu Poleskiego Zarządu Okręgowego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Białej Podlaskiej.Za udział w akcjach bojowych został odznaczony m.in. Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Złotym Krzyżem Zasługi.

Ś.P. Podporucznik JÓZEF GŁADOCH
Ps. „RYŻY” Ur.19 II 1927r. w Kopytowie k/Kodnia
Zm. 7 X 2004r. Inwalida wojenny.

Działalność konspiracyjną rozpoczął w kwietniu 1943r.
Jako łącznik wywiadu „Placówki” AK Kodeń.
Od sierpnia 1944r. żołnierz 82pp 30 DP AK.
W latach 1945-47 pełnił funkcję żołnierza-wywiadowcy w ROAK i w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość.
Aresztowany w listopadzie 1947r. przez UB przeszedł ciężkie śledztwo.

Skazany przez Sąd Wojskowy w Lublinie na 5 lat więzienia.
Więziony w Białej Podlaskiej, Lublinie, Grudziądzu, Jaworznie i Łagiewnikach Śląskich.
Był wielkim patriotą i wzorem żołnierza.

Odznaczony:
Krzyżem Partyzanckim
Krzyżem Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
Odznaką „Akcja Burza”
Odznaką „Weterana Walk o Niepodległość”.

Ś.P. Podporucznik HENRYKA JARZĄBEK
Ps. „POLA”
Ur. 21 IV 1908r. w Borowej (woj. tarnowskie)
Zm. 13 V 2006r.

„Weteran Walk o Wolność i Niepodległość”

W kwietniu 1943r. wstąpiła do Armii Krajowej-Placówka Nurzec.
Została zaprzysiężona przez Stanisławę Madejską ps. „Diana”.
Pełniła funkcję łączniczki i sanitariuszki.
Mieszkanie „Poli” było punktem kontaktowym dla konspiratorów.
„Pola” gromadziła środki medyczne i opatrunkowe, odzież itp.
Uczestniczka Akcji „Burza”.
Nauczycielka i wychowawczyni wielu pokoleń na Kresach Wschodnich, a po wojnie w Warszawie-na Kole.
Organizatorka tajnego nauczania w czasie okupacji.

Odznaczona:
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski
Złotym Krzyżem Zasługi
Krzyżem Armii Krajowej
Krzyżem Partyzanckim
Złotą Odznaką ZNP
Odznaką TON, Medalem KEN
Odznaką Akcji „Burza”
i „ Żołnierz Kresowy”

Ś. P. Kol. JÓZEF JANKOWSKI
Ur. 9 IV 1927r. w Terpiłowiczach
Zm. 14 IV 2006r.

Żołnierz 82 pp. 30 Poleskiej DP AK
Złożył przysięgę w styczniu 1944r. w placówce Terpiłowicze,
obwód Wysokie Litewskie, dowódca placówki Aleksander Szwajkowski ps. „Orzeł”.
Uczestniczył w Akcji „Burza” pod dowództwem por. Górnego.
Pełnił funkcję łącznika, przewoził broń, przeprowadzał zmobilizowanych członków placówek do miejsca koncentracji.
Po rozwiązaniu zgrupowania wrócił do rodzinnych Terpiłowicz, które znalazły się w granicach Białorusi.
Przeżywał ciężkie lata pracując w kołchozie.
Do Polski wrócił w 1958r.
Mieszkał i pracował w Terespolu.
Nie szczędził sił w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny.
Był wzorowym żołnierzem.

Ś.P. MARIA ŻUREK
Ps. „STOKROTKA”, „JADWIGA POLESIA”
Ur. 7 III 1930r. w Brześciu n. Bugiem
Zm. 13 VII 2008r.

W 1937r. rozpoczęła naukę w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brześciu n. Bugiem.
17 września 1939r. Brześć znalazł się pod okupacją sowiecką, a od czerwca 1941r. pod okupacją niemiecką.
Maria Żurek kontynuowała swoją edukację w tajnych kompletach prowadzonych przez dyrektora gimnazjum p. Jewtuchowicza.
W maju 1943r. zostali aresztowani jej bracia Józef i Tadeusz.
Obaj zostali rozstrzelani w odwecie za akcję uwolnienia AK-owców
więzienia w Pińsku.
Od 22 lipca 1944r. Brześć podlegał administracji radzieckiej.
Zdezorientowana zaistniałą sytuacją polska młodzież, która mieszkała na tych terenach, masowo wstępowała do „Związku Obrońców Wolności”- tajnej organizacji, powstałej dzięki byłym AK-owcom oraz żołnierzom
dywizji gen. Franciszka Kleeberga.

W 1947r. Maria Żurek wstępuje do ZOW.
Działa aktywnie w tej organizacji pod pseudonimami „Stokrotka” i „Jadwiga Polesia”.
29lipca 1948r. zostaje aresztowana i skazana przez Trybunał Wojskowy w Brześciu na 25 lat ciężkich robót w sowieckich łagrach.
Areszty odbyła w Moskwie, Krasnaja Presna i Kirowie, skąd została przewieziona do łagrów w Workucie(nr 203 13),
w Predszachtnaja(nr 22319), a następnie przebywała w Abizie i Incie.
W lutym 1955r. przewieziona została do jednego z obozów w Kazachstanie,
z którego 20 września 1955r. została warunkowo zwolniona i przewieziona do Karagandy na zesłanie.
Dzięki staraniom rodziny mieszkającej w Polsce wróciła do kraju 3 sierpnia 1956r. i zamieszkała w Białej Podlaskiej. Tu rozpoczęła pracę i wyszła za mąż.
Należała do Związku Sybiraków, do Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK, a od 25 X 1944r. była członkiem zwyczajnym Okręgu Poleskiego ŚZŻAK.

Za działalność niepodległościową odznaczona:
Odznaką „Weteran Walk o Niepodległość”
Medalem pamiątkowym „Akcja Burza”
Pogrzeb odbył się 15 VII 2008r. na cmentarzu Parafialnym w Białej Podlaskiej.

Ś.P. Ppor. IRENA MALINOWSKA
Ps. „IRENA”
Zm. 16 V 2008r.

Zaprzysiężona AK 1 V 1943r. przez dowódcę grupy dywersyjnej Wiktora Kazimierza Zeryngera w Brześciu.
Brała czynny udział w grupach sabotażowych prowadzonych przez drużynę „Grzechotka”.
Równocześnie kończyła kurs dla sanitariuszek.
W marcu 1944r. po wielkiej wsypie w Okręgu Twierdza Brześć została skierowana na placówkę Lassoty.
Brała czynny udział w Akcji „Burza”.
Oddział został rozbrojony w sierpniu 1944r. podczas marszu na Warszawę.
Uniknęła aresztu przez NKWD i wróciła do Brześcia.
Po wojnie osiedliła się w Białej Podlaskiej.
Była wieloletnim kierownikiem Domu Książki.

Odznaczona:
Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski
Złotym Krzyżem Zasługi
Krzyżem Partyzanckim
Wieloma medalami resortowymi