Programy

Programy realizowane w szkole:

• Program ,,Szklanka Mleka”
• Europejski program ,,Owoce i warzywa w szkole”
• Program profilaktyczny ,,Czyste Powietrze Wokół Nas”
• Program profilaktyczny ,,Nie Pal Przy Mnie Proszę”
• ,,Trzymaj Formę”
• ,,Moje dziecko idzie do szkoły”
• ,,Znajdź właściwe rozwiązanie”- program edukacji antytytoniowej

,,Bieg po zdrowie”- program antynikotynowy dla klasy IV

 

         Program antynikotynowy będzie realizowany w klasie IV w II semestrze roku szkolnego 2016/2017 podczas zajęć przyrody, wychowania fizycznego i godzin wychowawczych.  Uczniowie i ich rodzice otrzymają stosowne materiały do realizacji programu. Ponadto dla rodziców są przewidziane filmy edukacyjne dotyczące realizacji programu.

Informacje o nowym programie antytytoniowej edukacji zdrowotnej pt. „Bieg po zdrowie” są dostępne na stronie internetowej oraz facebook’u Głównego Inspektoratu Sanitarnego:

http://gis.gov.pl/zdrowie/promocja-zdrowia/profilaktyka-palenia-tytoniu/425-program-edukacyjny-bieg-po-zdrowie

https://www.facebook.com/GlownyInspektoratSanitarny/

 

LINKI z FILMAMI:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYixRDBDj79fDMDUYW3GZgwDzVru4becW

https://www.youtube.com/user/GlownyInspektoratSan

https://www.youtube.com/watch?v=zuCadM7qM-4

https://pl-pl.facebook.com/GlownyInspektoratSanitarny/

https://www.facebook.com/GlownyInspektoratSanitarny/?hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf

https://www.youtube.com/watch?v=JD7fazf2VL0
https://pl-pl.facebook.com/GlownyInspektoratSanitarny/

https://www.youtube.com/watch?v=JD7fazf2VL0
https://pl-pl.facebook.com/GlownyInspektoratSanitarny/

https://www.youtube.com/watch?v=gBeYGLfOJ0g

https://pl-pl.facebook.com/GlownyInspektoratSanitarny/

https://www.youtube.com/watch?v=hJZSUMNcRIg