Nauczyciele

1.Beata Zydlewska dyrektor ,edukacja wczesnoszkolna
2.Elżbieta Osielska edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. III
3.Dorota Woźny edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny

– wychowawca kl. I

4.Urszula Klepacka edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. II
5.Małgorzata Marciniak matematyka, informatyka wychowawca kl. V
6.Justuna Osielska-Fąfara język polski – wychowawca kl.VI
7.Bożena Kaliszuk przyroda, technika, zajęcia komputerowe, biologia,chemia – wychowawca kl. IV
8.Agnieszka Laszuk-Kalinowska wychowanie fizyczne, geografia
9.Emilia Byszuk  historia
10.Małgorzata Staniszewska plastyka, biblioteka
11.Joanna Biegajło  język angielski wychowawca kl. VI
12.Tomasz Mich  religia, wychowanie do życia w rodzinie
13.Krzysztof Olesiejuk muzyka
14.Katarzyna Filipiuk j. rosyjski
 15. Anita Ilczuk fizyka
16. Grzegorz Biegajło w-f