Nauczyciele

1. Beata Zydlewska dyrektor ,edukacja wczesnoszkolna, wychowanie do życia w rodzinie
2. Elżbieta Osielska edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. I
3.Dorota Woźny edukacja wczesnoszkolna, pedagog szkolny– wychowawca kl. II
4. Justyna Osielska-Fafara edukacja wczesnoszkolna – wychowawca kl. III , język polski
5. Małgorzata Marciniak matematyka, informatyka – wychowawca kl. VI
6. Justyna Szydłowska język polski – wychowawca kl.IV
7. Bożena Kaliszuk przyroda, technika, zajęcia komputerowe, biologia – wychowawca kl. V
8. AgnieszkaLaszuk-Kalinowska wychowanie fizyczne, geografia
9. Emilia Byszuk  historia, wos
10. Małgorzata Staniszewska plastyka, biblioteka
11. Joanna Biegajło  język angielski wychowawca kl. VIII
12. Tomasz Mich  religia, wychowanie do życia w rodzinie
13. Krzysztof Olesiejuk muzyka
14. Katarzyna Filipiuk język rosyjski
15. Katarzyna Saczuk fizyka
16. Grzegorz Biegajło wychowanie fizyczne – wychowawca kl.VII
17. Monika Kiryluk chemia
18. Teresa Stańczuk Edukacja dla bezpieczeństwa