Rada rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2022/2023

Przewodniczący:  Tomasz Chalimoniuk

Wice przewodniczący:  Karol Filipek

Skarbnik:  Aleksandra Wasilewska

Sekretarz:  Katarzyna Warowny

Członkowie:  Małgorzata Mitura, Monika Filipek, Marcin Giejner, Agnieszka Romaniuk, Liliana Bujnik, Jacek Uss.

Numer Rachunku Rady Rodziców: 63-8025-0007-0019-3500-2000-0010

Skip to content