Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodniczący: 

Zastępca przewodniczącego : 

Skarbnik:  

Sekretarz

Numer Rachunku Rady Rodziców: 63-8025-0007-0019-3500-2000-0010

Dane potrzebne do uzyskania odszkodowania.

ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA