Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Przewodniczący:  Tomasz Chalimoniuk

Wice przewodniczący:  Marcin Giejner

Skarbnik:  Dorota Chalimoniuk

Sekretarz:  Agnieszka Kraciuk – Szczepaniak

Numer Rachunku Rady Rodziców: 63-8025-0007-0019-3500-2000-0010

Skip to content