Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Przewodniczący: p. Jacek Uss

Zastępca przewodniczącego : p. Tomasz Chalimoniuk

Skarbnik:  p. Dorota Chalimoniuk

Sekretarz: p. Magdalena Rzymowska

Numer Rachunku Rady Rodziców: 63-8025-0007-0019-3500-2000-0010

Dane potrzebne do uzyskania odszkodowania.

ZGŁOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA