Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący: Tomasz Wołowik

Zastępca przewodniczącego :Dorota Plebanowicz

Skarbnik:  Dorota Chalimoniuk

Sekretarz: Tomasz Chalimoniuk

Członkowie: Anna Pawłowska, Monika Laszuk-Sacewicz, Magdalena Rzymowska, Tomasz Pieńkowski

 

Numer Rachunku Rady Rodziców: 63-8025-0007-0019-3500-2000-0010

Dane potrzebne do uzyskania odszkodowania.

ZGLOSZENIE SZKODY Z UBEZPIECZENIA