Rada rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący: Tomasz Chalimoniuk

Zastępca przewodniczącego : Marcin Giejner

Skarbnik:  Dorota Chalimoniuk 

Sekretarz: Adriana Miękus

Numer Rachunku Rady Rodziców: 63-8025-0007-0019-3500-2000-0010