Hymn szkoły

Hymnem szkoły jest „Marsz Polonii”

Utwór wywodzi się z „Mazurka Dąbrowskiego”, początkowo zwany był  Pieśnią Polaków. Hymn powstał w Ameryce w końcu XIX wieku. Do Polski został przywieziony z Brazylii przed II Wojną  Światową przez nauczycielkę i działaczkę ruch chłopskiego Jadwigę Jahołkowską. Śpiewali ją harcerze w okresie międzywojennym, a podczas II Wojny Światowej żołnierze polscy na Zachodzie.

„Marsz Polonii”

I.  Jeszcze Polska nie zginęła,
kiedy my żyjemy,
co nam obca przemoc wzięła,
szablą odbierzemy.

ref. Marsz, marsz Polonia,
marsz dzielny narodzie,
odpoczniemy po swej pracy
w ojczystej zagrodzie.            2x

II. Jeszcze Polska nie zginęła,
i zginąć nie może,
bo ty jesteś sprawiedliwy,
O Wszechmocny Boże.
ref. Marsz, marsz Polonia…

Skip to content