Warsztaty w Medyku klasy VI – VII

Uczniowie klasy VI-VII wzięli udział w warsztatach terapii zajęciowej w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Danuty Siedzikówny ps. „Inka” w Białej Podlaskiej. Po warsztatach higienistka stomatologiczna przeprowadziła prelekcje na temat higieny jamy ustnej 🦷🪥 a nauczyciel fizjoterapeuta zapoznał uczniów z pracą masażysty . Bardzo dziękujemy #MedyczneStudiumZawodowe za ciepłe przyjęcie 🎅

Skip to content