«

»

maj 06 2015

KONKURS LITERACKI

Szkoła Podstawowa
im. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
w Grabanowie
z okazji
zbliżającego się Jubileuszu XXV-lecia istnienia szkoły
i XX-lecia nadania imienia szkole
ogłasza

KONKURS LITERACKI
pt. To nasze miejsce – to nasz kraj
na wiersz dotyczący powojennej historii najbliższej okolicy,
patronów szkoły lub własnej interpretacji patriotyzmu…

Konkurs adresowany jest do mieszkańców wsi Grabanów, Julków, Wilczyn, Zacisze, Kamieniczne, do uczniów i przyjaciół szkoły.

Celem jest:
• Rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi w poezji
• Zainteresowanie historią najbliższej okolicy
• Wyszukiwanie i promowanie talentów poetyckich
• Wydanie publikacji pokonkursowej

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie wiersza zgodnego z tematyką konkursu, wcześniej niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach.
Nagrody będą przyznane w dwóch kategoriach:
– dorośli mieszkańcy
– dzieci, młodzież i uczniowie szkoły

• Pracę konkursową stanowi wiersz w postaci wydruku komputerowego podpisany przez autora (na odwrocie należy umieścić dane, które pozostaną do wiadomości szkoły: tytuł, imię i nazwisko autora, uczniowie podają klasę)
• Do wiersza należy dołączyć zgodę na publikację oraz zgodę rodziców na udział dzieci w konkursie.
• Wiersze wraz ze zgodą należy składać w szkole u nauczyciela polonisty lub przesłać drogą mailową na adres szkoły spgrabanow@interia.pl
do końca maja 2015r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.