«

»

maj 14 2015

konkurs plastyczny „Tobie Ojczyzno”

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY

„Tobie Ojczyzno”

„Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje”
Jan Paweł II
I . ZAŁOŻENIA OGÓLNE

1. Celem konkursu jest kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania historią ojczystą oraz rozwijanie poczucia dumy narodowej.
2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Biała Podlaska. Uczniowie uczestniczą w konkursie indywidualnie.
3. Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Jubileuszu 25- lecia powstania Szkoły Podstawowej w Grabanowie i 20 – lecia nadania szkole imienia i odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Biała Podlaska.
4. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Grabanowie 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK

II. TEMATYKA, FORMAT PRAC

1. Tematem prac jest ujęta w ramy plastyczne samodzielna interpretacja dotycząca szeroko pojętego patriotyzmu, jego przejawów, postaw itp.
2. Prace muszą być wykonywane w formie plakatu. Dopuszczalne są wszystkie techniki plastyczne z fotografią włącznie. Format nie powinien być mniejszy niż A3 i nie większy niż A1 (100 X 70 cm).

III. PRZEBIEG KONKURSU I TERMINY

1. Nauczyciele szkół zainteresowanych udziałem w konkursie informują uczniów o jego Regulaminie.
2. Każda szkoła może wytypować do konkursu dowolną liczbę prac.
3. W terminie do 29 maja 2015 r. prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej w Grabanowie.
4. Do każdej z prac należy dołączyć metryczkę (załącznik do Regulaminu).
5. Dyrektor Szkoły powołuje niezależną Komisję Konkursową, która przeprowadza formalną kwalifikacją prac (zgodność z regulaminem), a następnie dokonuje ich oceny uwzględniając oryginalność, estetykę i walory plastyczne. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: uczniów kl. I-III i kl. IV-VI szkół podstawowych i gimnazjalnych.
6. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
7. Wyniki konkursu wraz z nazwiskami laureatów i uczestników zostaną opublikowane na stronie www.grabanow.tau.pl w terminie do 12 czerwca 2015 r. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się 7 października 2015 r. w Szkole Podstawowej w Grabanowie podczas obchodów Święta Szkoły.
8. Wystawa pokonkursowa plakatów będzie miała miejsce w Szkole Podstawowej w Grabanowie w dniach 7 października – 11 listopada 2015 r.

IV. NAGRODY

1. Zdobywcy 3 pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach uzyskują tytuł laureata i otrzymują nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa może również przyznać wyróżnienia dla autorów prac o szczególnych walorach artystycznych, którzy nie uzyskali tytułu laureata.

Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Szkoły Podstawowej Grabanowie.