Konkurs   Karaoke   na powitanie wiosny 

    21 marca 2023r.

       Szkoła Podstawowa w Grabanowie

Regulamin szkolnego konkursu KARAOKE

 1. Koordynatorami konkursu są: Anna Witnik i Wioleta Majewska – nauczycielki wychowania przedszkolnego.
 2. W konkursie mogą brać dzieci przedszkolne 3-6 lat oraz  uczniowie klas I- VIII Szkoły Podstawowej w Grabanowie.
 3. Konkurs ma charakter otwartego przeglądu, w którym wystąpić mogą indywidualni wykonawcy, którzy wcześniej zgłosili organizatorowi chęć swojego uczestnictwa w konkursie na klasowej  Karcie Zgłoszeniowej.
 4. Konkurs będzie podzielony na trzy kategorie wiekowe:

I kategoria – dzieci 3-6 lat ( przedszkolne)

II kategoria – klasy I -III

III kategoria – klasy IV -VIII

 • Repertuar konkursu obejmuje polskie piosenki. Tekst będzie wyświetlany na ekranie. Uczestnicy konkursu z propozycjami zostali zapoznani za pomocą listy piosenek umieszczonej na Karcie Zgłoszeniowej. Każdy z uczestników przygotowuje jeden,  wybrany przez siebie utwór. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszeń, uczestnicy nie będą śpiewali całego utworu, ale jego część (minimum pół piosenki).
 • Celem konkursu jest:

rozwijanie zainteresowań muzycznych;

wspieranie najzdolniejszych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich    umiejętności wokalnych;

propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży;

popularyzacja polskich piosenek;

wyłonienie utalentowanej młodzieży i dzieci oraz zachęcenie ich do pracy twórczej w zakresie muzyki;

rozwijanie talentów estradowych;

kształtowanie umiejętności współzawodnictwa;

oswajanie się z publicznymi wystąpieniami;

integracja uczniów przez wspólną zabawę.

 • Zgłoszenie do konkursu polega na wpisaniu się na Kartę Zgłoszenia przy wybranym utworze do wykonania. Każda klasa powinna taką Kartę Zgłoszenia zwrócić organizatorowi (do  przedszkola) do dnia 15.03.2023r., do godz. 13tej.
 • Konkurs odbędzie się w sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Grabanowie, w dniu 21 marca 2023 r., między 9.00 a 12.30. Konkretne godziny dla poszczególnych kategorii zostaną ogłoszone 20 marca.
 • Organizator ustala kolejność występów uczestników i powołuje jury.
 •  Jury będzie oceniało:
 • prawidłowe odtwarzanie linii melodycznej i rytmu utworu;
 • interpretacje utworu;
 • wyraz artystyczny;
 • poprawność wymowy i zgodność tekstu z oryginałem;
 • umiejętności wokalne.
 •  Praca Jury:
 • komisja ogłosi werdykt po wysłuchaniu wszystkich uczestników,
 • każdy członek komisji przyznaje punkty w skali 1do 5 uwzględniając powyższe kryteria,
 • w przypadku jednakowej liczby punktów głos decydujący ma Przewodniczący Komisji,
 • decyzja Komisji jest niepodważalna.     
 •  Ogłoszenie wyników w dniu jego organizacji, tj. 21 marca 2023r. po zakończonym konkursie w danej kategorii.
 •  Nagrody

W każdej grupie wiekowej laureatom przyznane będą  dyplomy i nagrody za I, II, III miejsce oraz drobne upominki. Wszyscy uczestnicy otrzymają w podziękowaniu za udział w konkursie  słodki upominek.

 1. Postanowienia końcowe
  1. Konkurs kończy się wraz z ogłoszeniem wyników.
  1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej szkoły – zakładka Przedszkole.
  1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników i wykorzystanie wizerunku uczestnika na potrzeby organizacji.
  1. Sprawy nie objęte regulaminem rozstrzyga Organizator.

 Oświadczenia Organizatora:

 • Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia do regulaminu uzasadnionych zmian.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie.

Organizatorzy: Anna Witnik, Wioleta Majewska

Skip to content