REKRUTACJA 2019

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej

  1. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK

 w Grabanowie

przyjmuje zapisy na rok szkolny 2019/2020

 

– dzieci siedmioletnich (ur. w 2012r.) do klasy I Szkoły Podstawowej w Grabanowie

 – dzieci sześcioletnich (ur. w 2013r.) oraz dzieci pięcioletnich

(ur. w 2014r. – w przypadku dysponowania wolnymi miejscami) do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Grabanowie

 Zapisu i można dokonać codziennie w terminie

 od 4 do 22 marca 2019 r.

 Druk zgłoszenia można pobrać

ze strony internetowej szkoły www.grabanow.tau.pl

lub wypełnić bezpośrednio przy zapisie.

 Przy zapisie rodzic lub opiekun powinien posiadać dokument stwierdzający PESEL dziecka.

Skip to content