«

»

mar 02 2019

REKRUTACJA 2019

OGŁOSZENIE

Dyrektor Szkoły Podstawowej

  1. 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK

 w Grabanowie

przyjmuje zapisy na rok szkolny 2019/2020

 

- dzieci siedmioletnich (ur. w 2012r.) do klasy I Szkoły Podstawowej w Grabanowie

 – dzieci sześcioletnich (ur. w 2013r.) oraz dzieci pięcioletnich

(ur. w 2014r. – w przypadku dysponowania wolnymi miejscami) do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Grabanowie

 Zapisu i można dokonać codziennie w terminie

 od 4 do 22 marca 2019 r.

 Druk zgłoszenia można pobrać

ze strony internetowej szkoły www.grabanow.tau.pl

lub wypełnić bezpośrednio przy zapisie.

 Przy zapisie rodzic lub opiekun powinien posiadać dokument stwierdzający PESEL dziecka.