«

»

kwi 23 2019

INFORMACJA OD DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni Państwo.

Informuję, że od 24.04.2029r. (środa) w Szkole Podstawowej w Grabanowie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z planem lekcji.

Autobusy szkolne będą kursować według rozkładu dowożenia.

Szkoła zapewnia także od jutra obiady.

O wszelkich zmianach będę informować Państwa na bieżąco.

 Dyrektor szkoły

Beata Zydlewska