«

»

maj 21 2019

ZAPROSZENIE

Zaproszenie

Zapraszamy Radę Rodziców i Trójki Klasowe

oraz chętnych rodziców na naradę

z Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim

w celu diagnozy potrzeb rozwojowych uczniów i podsumowania działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły, oraz omówienia działań związanych z Dniem Dziecka.

Spotkanie odbędzie się 23 maja (czwartek)

w godz. 16.00-17.00 w sali klasy V.