OGŁOSZENIE DYREKTORA

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej

30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK

 w Grabanowie

przyjmuje zapisy na rok szkolny 2020/2021

– do klasy I Szkoły Podstawowej w Grabanowie – spoza obwodu szkoły,

– do Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej

w Grabanowie (dzieci sześcioletnie (ur. w 2014r.) oraz dzieci pięcioletnie (ur. w 2015r. w przypadku dysponowania wolnymi miejscami).

Zapisu można dokonać codziennie w terminie

 od 4 do 25 marca 2020 r.

Dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są do kl. I

na podstawie zgłoszenia

od 24 lutego 2020 do 13 marca 2020 roku

Wszystkie druki można pobrać

ze strony internetowej szkoły www.grabanow.tau.pl

lub wypełnić bezpośrednio przy zapisie.

Przy zapisie rodzic lub opiekun powinien posiadać dokument stwierdzający PESEL dziecka.

Skip to content