WYNIKI REKRUTACJI 2020-2021

 

Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski

do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I

Szkoły Podstawowej w Grabanowie na rok 2020/2021

zostały przyjęte.

Lista kandydatów przyjętych do klasy I (dzieci spoza obwodu)  i  przyjętych do oddziału przedszkolnego  znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz u dyrektora szkoły.

Liczba wolnych miejsc: oddział przedszkolny – 3, klasa I – 1

Skip to content