Święto Szkoły

      Dnia 7 października 2020 roku w Szkole Podstawowej w Grabanowie obchodzono Dzień Patrona – 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK. Było to święto szczególne, gdyż w tym roku przypada 100. rocznica istnienia szkoły, 30. rocznica reaktywacji szkoły i 25. rocznica nadania imienia i sztandaru szkole. Świętowano pod hasłem:
Młody człowiek, żeby wiedzieć, dokąd idzie, musi wiedzieć, skąd przychodzi.

            Uroczystość odbyła się na boisku w gronie społeczności szkolnej
pod przewodnictwem pani dyrektor Beaty Zydlewskiej z zachowaniem w reżimu sanitarnego spowodowanego pandemią. W związku z tym nie mogli obchodów uświetnić swoją obecnością przedstawiciele władz oświatowych i gminnych, dyrektorzy szkół, a przede wszystkim Patroni, którzy każdego roku odwiedzali  „swoją” szkołę. Opowiadali wówczas
o trudnych czasach wojny, młodości, czy zawiedzionych nadziejach. Z naciskiem powtarzali swoje życiowe motto: Bóg, Honor i Ojczyzna. Były to żywe, niezwykłe lekcje historii
i patriotyzmu.

            W istniejących kronikach znalazły się zapisy informujące o powołaniu w Grabanowie w 1920 roku jednoklasowej szkoły powszechnej. Niestety tragiczne czasy II wojny światowej i okresu powojennego spowodowały, że naukę przeniesiono do domów prywatnych. Dopiero w latach 1963-65 w czynie społecznym wzniesiono budynek szkoły. Niestety od połowy lat siedemdziesiątych poprzedniego stulecia zawieszono działalność placówki ze względów demograficznych, by na nowo ją reaktywować 1 września 1990 roku,  dzięki staraniom pierwszej pani dyrektor Anny Ciesielczuk. 7 października 1995r. szkoła otrzymała imię
i sztandar ofiarowany przez Fundację Teresy i Zdzisława Knoblów i Światowy Związek Armii Krajowej Okręg Poleski.

            Od tego czasu placówka bardzo się rozwinęła. Należy podkreślić, że największe  zmiany nastąpiły po przekazaniu szkół samorządom, a  ostatnie 15 lat to szczególny rozwój bazy lokalowej naszej szkoły. Dokonano rozbudowy, pozyskano tereny wokół szkoły, utworzono pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej. W kolejnych latach pozyskano tereny pod plac zabaw dla dzieci i utworzono go, ogrodzono teren wokół szkoły, założono całodobowy monitoring, dokonano rewitalizacji boiska asfaltowego do piłki siatkowej i koszykówki, doposażono pracownię komputerową i zakupiono wiele nowoczesnych  pomocy dydaktycznych. W chwili obecnej trwa dobudowa nowej części szkoły w związku ze zwiększeniem jej stopnia organizacji.

Te wszystkie działania nie miałyby miejsca bez ścisłej współpracy z organem prowadzącym szkołę ze szczególnym udziałem Wójta Gminy Biała Podlaska pana Wiesława Panasiuka.

       Obchody Dnia Patrona rozpoczęto odśpiewaniem hymnu szkoły, po czym uczniowie klasy VII przedstawili historię placówki. Następnie delegacja klas młodszych złożyła kwiaty pod tablicą pamięci, a minutą ciszy uczczono pamięć żołnierzy 30 Poleskiej Dywizji Piechoty AK. Słowo mówione wzbogacono o słowo śpiewane w wykonaniu każdej klasy. Zaprezentowały one swoje talenty wokalne podczas koncertu pieśni patriotycznych.
W drugiej części uroczystości uczniowie klas starszych rozwiązywali zagadki historyczne
w czasie gry terenowej, młodsi zaś uczestniczyli w zajęciach przygotowanych przez wychowawców. Zwieńczeniem gier i zabaw na świeżym powietrzu było ognisko
z pieczeniem kiełbasek i wspólnym śpiewaniem pieśni.

     Obchodom święta towarzyszyła wystawa uczniowskich prac plastycznych pt.”Moja szkoła” oraz uczniowskiej twórczości poetyckiej pod tym samym tytułem.

Uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Grabanowie dobrze znają historię. Tutaj, w swojej małej ojczyźnie uczą się szacunku do niej i siebie nawzajem. Pozostają wierni słowom Jana Pawła II: Nie można służyć narodowi nie znając jego dziejów, bogatej tradycji
i kultury.

Skip to content