Zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy I

OGŁOSZENIE

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Grabanowie informuje, że przyjmuje zapisy

 

dzieci pięcioletnich (urodzonych w 2010r.)

do Oddziału Przedszkolnego

oraz dzieci

sześcioletnich (ur. w 2009r.)

i siedmioletnich (ur.- II półrocze 2008r.)

do klasy I

na rok szkolny 2015/2016.

 

Zapisu i złożenia wniosku można dokonać codziennie w godz. 8.00-15.00 w terminie od 03 do 31 marca 2014 r.

 

Druk zgłoszenia można złożyć przy zapisie lub pobrać ze strony internetowej szkoły www.grabanow.tau.pl

Przy zapisie rodzic lub opiekun powinien posiadać dokument stwierdzający PESEL dziecka

Skip to content