Uczymy się udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej

Dnia 25 marca odbyły się w naszej szkole „Warsztaty pierwszej pomocy” dla uczniów kl. I-VIII.

Celem spotkania było nabycie wiedzy i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia. 

Warsztaty przeprowadzili studenci Ratownictwa Medycznego z Akademii Bialskiej. Po krótkiej pogadance wstępnej, uczniowie dowiedzieli się, że pierwsza pomoc to zespół czynności wykonywanych
w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia.

Wychowankowie ćwiczyli pod opieką studentów i nauczycieli: ocenę stanu poszkodowanego, jak skutecznie wezwać pomoc, zastosowanie pozycji bocznej bezpiecznej oraz jak postępować przy zatrzymaniu oddechu i krążenia (resuscytacja krążeniowo – oddechowa).

Uczniowie z wielkim zapałem i zaangażowaniem brali udział w warsztatach. Zajęcia uświadomiły im, jak istotne korzyści płyną z posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy osobom potrzebującym.

Skip to content