«

»

kwi 30 2019

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że dni 1 i 3 maja są dniami wolnymi od zajęć.

2 maja jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.