«

»

kwi 30 2019

INFORMACJA REKRUTACJA

Informuję, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz klasy I

Szkoły Podstawowej w Grabanowie zostały zakwalifikowane i przyjęte do szkoły w roku szkolnym 2019/2020.

Dyrektor szkoły

Beata Zydlewska