EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOLE

5D824BCF-5FA5-437C-BACE-9B98CA52E9A5

W dniu 10.10.2019r. odbyło się spotkanie z Panią Magdaleną Żychowską – pracownikiem Parku Krajobrazowego ,,Podlaski Przełom Bugu”. Uczniowie poznali formy ochrony przyrody ze szczególnym zwróceniem uwagi na florę
i faunę doliny Bugu.

Skip to content