«

»

mar 14 2020

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabanowie informuje, że od 16 do 25 marca 2020 r. rekrutacja do klasy I (dzieci spoza obwodu) oraz oddziału przedszkolnego (dzieci pięcioletnie i sześcioletnie) będzie odbywać się drogą elektroniczną.

Druki formularzy należy pobrać ze strony szkoły www.grabanow.tau.pl (zakładka REKRUTACJA) i przesyłać w formie skanu (format pliku: pdf, doc; rtf) lub zdjęcia (format zdjęcia: jpg; jpeg; jpe) na adres e-mail: spgrabanow1@gmail.com

W przypadku braku takich możliwości wnioski można składać osobiście.

 Dyrektor szkoły:

Beata Zydlewska