OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni rodzice, Drodzy uczniowie

      W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia MEN dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabanowie zmienia organizację zdalnego nauczania od dnia 25 III 2020r.

 Będziemy zdalnie realizować podstawę programową nauczania według dotychczasowego planu zajęć na każdy dzień dla danej klasy.

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie internetowej szkoły www.grabanow.tau.pl w zakładce ZDALNE NAUCZANIE. Tam również w zakładce

e – EDUKACJA znajdują się zadania dla ucznia na dany dzień.

Uczniowie będą otrzymywać oceny w dzienniku elektronicznym za prace uzgodnione z nauczycielem przedmiotu.

Proszę się nie martwić, jeśli coś nie uda się na początku.

Stopniowe przezwyciężanie trudności na pewno zaowocuje !

 Wszyscy jesteśmy w bezprecedensowej sytuacji i staramy się  dostosować się do nowych realiów. Jako szkoła chcemy służyć Wam pomocą i wsparciem w możliwie dogodny sposób.

Życzę powodzenia i zdrowia,

dyrektor szkoły: Beata Zydlewska

Skip to content