«

»

kwi 08 2020

Wiosenna przerwa świąteczna – od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

 

Informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego

od 9 do 14 kwietnia 2020r. w szkole będzie trwać

wiosenna przerwa świąteczna.

W związku z tym w dniach 9, 10 oraz 14 kwietnia 2020r.

szkoła nie prowadzi zajęć dydaktyczno-wychowawczych

z uczniami w formie kształcenia na odległość.

 Dyrektor szkoły

Beata Zydlewska