WYNIKI REKRUTACJI 2020-2021

 

Wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski

do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I

Szkoły Podstawowej w Grabanowie na rok 2020/2021

zostały przyjęte.

Lista kandydatów przyjętych do klasy I (dzieci spoza obwodu)  i  przyjętych do oddziału przedszkolnego  znajduje się na tablicy ogłoszeń oraz u dyrektora szkoły.

Liczba wolnych miejsc: oddział przedszkolny – 3, klasa I – 1

DZIEŃ ZIEMI

DRODZY UCZNIOWIE!!

22 KWIETNIA OBCHODZIMY DZIEŃ ZIEMI.

Dzień Ziemi – PLIK DO POBRANIA

REKRUTACJA 2020-2021

 Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy I oraz oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Grabanowie na rok szkolny 2020/2021 znajduje się

na tablicy ogłoszeń oraz u dyrektora szkoły.

Prosimy rodziców o składanie oświadczenia woli o przyjęcie do szkoły lub oddziału przedszkolnego do 30 IV 2020 r. na adres spgrabanow1@gmail.com

 

STYPENDIA SZKOLNE 2020

STYPENDIA SZKOLNE

ŻYCZENIA

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Przyjaciele Szkoły!

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy

oraz Wiary, Nadziei i Miłości płynącej ze Zmartwychwstania

            życzą: dyrektor, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły

Wiosenna przerwa świąteczna – od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

 

Informuję, że zgodnie z kalendarzem roku szkolnego

od 9 do 14 kwietnia 2020r. w szkole będzie trwać

wiosenna przerwa świąteczna.

W związku z tym w dniach 9, 10 oraz 14 kwietnia 2020r.

szkoła nie prowadzi zajęć dydaktyczno-wychowawczych

z uczniami w formie kształcenia na odległość.

 Dyrektor szkoły

Beata Zydlewska

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY

Szanowni rodzice, Drodzy uczniowie

      W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia MEN dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabanowie zmienia organizację zdalnego nauczania od dnia 25 III 2020r.

 Będziemy zdalnie realizować podstawę programową nauczania według dotychczasowego planu zajęć na każdy dzień dla danej klasy.

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi na stronie internetowej szkoły www.grabanow.tau.pl w zakładce ZDALNE NAUCZANIE. Tam również w zakładce

e – EDUKACJA znajdują się zadania dla ucznia na dany dzień.

Uczniowie będą otrzymywać oceny w dzienniku elektronicznym za prace uzgodnione z nauczycielem przedmiotu.

Proszę się nie martwić, jeśli coś nie uda się na początku.

Stopniowe przezwyciężanie trudności na pewno zaowocuje !

 Wszyscy jesteśmy w bezprecedensowej sytuacji i staramy się  dostosować się do nowych realiów. Jako szkoła chcemy służyć Wam pomocą i wsparciem w możliwie dogodny sposób.

Życzę powodzenia i zdrowia,

dyrektor szkoły: Beata Zydlewska

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Grabanowie informuje, że od 16 do 25 marca 2020 r. rekrutacja do klasy I (dzieci spoza obwodu) oraz oddziału przedszkolnego (dzieci pięcioletnie i sześcioletnie) będzie odbywać się drogą elektroniczną.

Druki formularzy należy pobrać ze strony szkoły www.grabanow.tau.pl (zakładka REKRUTACJA) i przesyłać w formie skanu (format pliku: pdf, doc; rtf) lub zdjęcia (format zdjęcia: jpg; jpeg; jpe) na adres e-mail: spgrabanow1@gmail.com

W przypadku braku takich możliwości wnioski można składać osobiście.

 Dyrektor szkoły:

Beata Zydlewska

INFORMACJA DO UCZNIÓW

Drogi Uczniu!

  • Pamiętaj, że czas między 16-25 marca 2020 r. nie jest okresem ferii.

Postaraj się, aby przerwa  w funkcjonowaniu szkoły nie była okresem wolnym od nauki.

  • Codziennie otrzymasz zestaw zadań powtórzeniowo – utrwalających, czasami będą to proste zadania innym razem dłuższe projekty.
  • Potraktuj to jak nowe wyzwanie!
  • Zadania wykonuj systematycznie, a rozwiązania odsyłaj na adres wskazany przez nauczyciela. Najczęściej będzie to komunikator e – dziennika, do którego możesz załączać wykonane prace. Możesz także pytać swojego nauczyciela przedmiotu, jeśli czegoś nie rozumiesz.

Mam nadzieję, że będziemy mogli uczyć Cię w szkole jak najszybciej.

Teraz jednak czeka nas mały sprawdzian z posługiwania się technologiami informacyjnymi. Myślę, że masz to świetnie opanowane!

Życzę powodzenia!

Dyrektor szkoły:

Beata Zydlewska

KONKURS SZKOLNY Z OKAZJI 100 ROCZNICY URODZIN ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

      Znalezione obrazy dla zapytania: papież jan paweł 2

,,Każdy z Was, młodzi Przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje ,,Westerplatte”. Jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można ,, zdezerterować” . Wreszcie jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba ,,utrzymać” i ,,obronić”, tak jak to Westerplatte, w sobie i wokół siebie. Tak obronić dla siebie i dla innych”                            Gdańsk, Westerplatte ,12 czerwca 1987

 

,,Św. Jan Paweł II w oczach dzieci”

Format pracy – arkusz A3 ( praca może być wykonana dowolną techniką: farby, kredki, wydzieranka, kolaż itp.).

Prace konkursowe należy zdać do katechety, do dnia 07.04.2020.              Szczegółowe informacje u katechety Tomasza Micha.

Do udziału zapraszany wszystkich uczniów kl. I-IV i V-VIII.